Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności serwisu Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu

Wstęp Deklaracji

 Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://hazlach.naszabiblioteka.com/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-03-19

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 6.03.2020 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Przejdź do menu głównego: ALT + 1
 • Przejdź do treści: ALT + 2
 • Przejdź do wyszukiwarki: ALT +3
 • Przejdź do menu dodatkowego: ALT + 4
 • Uruchom werscję dla słabowidzących: ALT + 5

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agata Kula ,adres poczty elektronicznej  gbpp@poczta.idsl.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8568 360 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 1. Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu ul. Główna 57, 43-419 Hażlach
 • Wejście do biblioteki  prowadzi bezpośrednio z parkingu od ul. Głównej do pomieszczenia biblioteki.
 • Wejście bez schodów dostosowane dla wózków inwalidzkich.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osoby niewidomej i słabowidzącej.
 • W bibliotece jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 1. Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu Filia w Kończycach Wielkich, ul. Księdza Olszaka 8, 43-419 Hażlach
 • Do budynku prowadzi wejście od ul. Ks. Olszaka.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób nawózkach.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 1. Budynek: Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu Filia w Pogwizdowie ul. Katowicka 5, 43-418 Pogwizdów
 • Do budynku prowadzą dwa  wejścia jedno główne od ul. Katowickiej, drugie od parkingu.
 • Do wejścia głównego prowadzą: schody, oraz podjazd dla wózków dziecięcych.
 • Do wejścia od strony parkingu prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób nawózkach inwalidzkich.
 • W budynku jest winda.
 • W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Deklaracja dostępności.pdf (613 KB)

Aplikacje mobilne

Brak

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData