Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej   http://www.hazlach.naszabiblioteka.com/

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strona zawiera dokumenty pdf, które są skanami dokumentów,
  • strona nie zawiera formularza kontaktowego

Aktualnie trwają prace nad pełnym dostosowaniem strony internetowej do wymogów prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8568 360 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna posiada trzy placówki

1. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu przy ulicy Głównej 37, w którym znajdują się następujące Instytucje:

         Parter: Biblioteka sale konferencyjne

         Pierwsze piętro: Wypożyczalnia książek, sala multimedialna, biura

         Drugie piętro: sale do działalności CUS, GPOS

W budynku na parterze mieszczą się sale konferencyjne, węzły sanitarne dla sportowców oraz zaplecze kuchenne dla cateringu. Na pierwszym piętrze mieści się biblioteka – wypożyczalnia , sala multimedialna, biura, na drugim piętrze mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sale do prowadzenia działalności CUS.

Parking i otoczenie zewnętrzne

Miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przed budynkiem na terenie przynależącym do Biblioteki. Zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych w bliskiej odległości od wejścia głównego. Otoczenie budynku nie posiada różnic wysokości i przeszkód terenowych. Na zewnątrz budynku jest tablica informacyjna z nazwą Biblioteki oraz godzinami otwarcia.

Wejście do budynku

Wejście główne jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Prowadzi do niego podjazd, drzwi są wystarczającej szerokości, otwierają się za pomocą gałki, nie występuje w nich próg. Wejście posiada zadaszenie. Brak domofonu. Budynek posiada także wejście boczne, które jest posadowione na wysokości parkingu. Wejście boczne jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Drzwi są wystarczającej szerokości, otwierają się za pomocą klamki, nie występuje próg. Wejście posiada zadaszenie . Brak domofonu.

Ciągi komunikacyjne wejścia do pomieszczeń

Budynek jest wielokondygnacyjny. Ciągi komunikacyjne poziome są wystarczająco szerokie. Podłoga jest wyłożona płytkami antypoślizgowymi. Brak  obiektów utrudniających komunikację w korytarzach. Posiada ścieżki naprowadzające (pola uwagi) wypukłe. W budynku jest zainstalowana winda, dostępna dla osób z niepełnosprawnością. W budynku występują schody, regularne, zabiegowe, stopnie skrajne zostały oznaczone w sposób kontrastowy. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Drzwi do pomieszczeń posiadają odpowiednią szerokość oraz otwierają się za pomocą klamek. Jest zachowany kontrast pomiędzy drzwiami a ścianą. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów. Na drzwiach usadowione są tabliczki z numerem sali, nazwą sali w języku polskim oraz Brajlem.

Miejsce obsługi interesantów 

Każde piętro budynku, w tym wypożyczalnia, biura, sale konferencyjne, sala multimedialna,   jest dostosowana do obsługi osób z  niepełnosprawnością. 

Toalety  Ewakuacja  i pierwsza pomoc

Zapewniono toaletę dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze budynku.

Ewakuacja  i pierwsza pomoc

Budynek został wyposażony w wizualny system powiadamiania alarmowego.  Personel został przeszkolony w zakresie bezpiecznej ewakuacji

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego.

 

2. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu Filia w Pogwizdowie przy ulicy Katowickiej 5, w którym znajduje się:

Na parterze mieszczą się lokale handlowe, 

na  pierwszym piętrze biblioteka – wypożyczalnia,  lokal biurowy,

na drugim piętrze sala konferencyjna, multimedialna

Parking i otoczenie zewnętrzne

Miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio za budynkiem na terenie przynależącym do biblioteki. Zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych w bliskiej odległości od wejścia tylnego. Otoczenie budynku nie posiada różnic w wysokości i przeszkód terenowych. Na zewnątrz budynku jest tablica informacyjna z nazwą Biblioteki oraz godzinami otwarcia.

Wejście do budynku

Wejście główne nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Prowadzi do niego podjazd dla wózków dziecięcych, drzwi są wystarczającej szerokości, otwierają się za pomocą klamki, nie występuje w nich próg. Wejście jest zadaszone. Brak domofonu.

Budynek posiada także wejście tylne, które jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Drzwi są wystarczającej szerokości, otwierają się za pomocą klamki, nie występuje w nich próg. Wejście posiada zadaszenie . Brak domofonu.

Ciągi komunikacyjne wejścia do pomieszczeń

Budynek jest wielokondygnacyjny. Ciągi komunikacyjne poziome są wystarczająco szerokie. Podłoga wyłożona płytkami. Brak  obiektów utrudniających komunikację w korytarzach. W budynku jest zainstalowana winda, dostępna dla osób z niepełnosprawnością. W budynku występują schody, regularne, zabiegowe, stopnie skrajne zostały oznaczone w sposób kontrastowy. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Drzwi do pomieszczeń posiadają odpowiednią szerokość oraz otwierają się za pomocą klamek. Jest zachowany kontrast pomiędzy drzwiami a ścianą. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów. Na drzwiach usadowione są tabliczki z numerem sali, na ścianie nazwą sali w języku polskim.

Miejsce obsługi interesantów 

Każde piętro budynku, w tym wypożyczalnia, biura, sale konferencyjne, sala multimedialna,   jest dostosowana do obsługi osób z  niepełnosprawnością. 

Toalety 

Zapewniono toaletę dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze budynku. 

Ewakuacja  i pierwsza pomoc

Budynek został wyposażony w wizualny system powiadamiania alarmowego.  Personel został przeszkolony w zakresie bezpiecznej ewakuacji

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu Filia w Kończycach Wielkich przy ulicy Ks. Olszaka 8, w którym znajduje się:

budynek wielofunkcyjny, w części zarządzanej przez Gminę Hażlach Biblioteka posiada wypożyczalnię na pierwszym piętrze.

Parking i otoczenie zewnętrzne

Miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przed budynkiem oraz od strony zachodniej na terenie przynależącym do budynku wielofunkcyjnego. Zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych w bliskiej odległości od wejścia głównego. Otoczenie budynku posiada różnice w wysokości i przeszkody terenowe. Na zewnątrz budynku jest tablica informacyjna z nazwą Biblioteki oraz godzinami otwarcia.

Wejście do budynku

Wejście główne nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Prowadzą do niego wysokie  schody, drzwi są wystarczającej szerokości, otwierają się za pomocą klamki. Wejście nie jest zadaszone. Brak domofonu.

Ciągi komunikacyjne wejścia do pomieszczeń

Budynek jest wielofunkcyjny. Ciągi komunikacyjne poziome są wystarczająco szerokie. Podłoga nie jest wyłożona płytkami antypoślizgowymi. Brak  obiektów utrudniających komunikację w korytarzach. W budynku brak windy. W budynku występują schody, regularne, zabiegowe, stopnie skrajne zostały oznaczone w sposób kontrastowy. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Drzwi do pomieszczenia biblioteki nie posiadają odpowiedniej szerokości oraz otwierają się za pomocą klamki. Jest zachowany kontrast pomiędzy drzwiami a ścianą. Wejście do pomieszczenia  posiada próg. Na drzwiach usadowiona jest tabliczka z nazwą Biblioteki.

Miejsce obsługi interesantów 

Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze budynku

Toalety 

Nie  zapewniono toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Ewakuacja  i pierwsza pomoc

Budynek nie został wyposażony w wizualny system powiadamiania alarmowego. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData